Okna
Drzwi
Bramy
Rolety
Aluminium
Parapety
Dodatki

Okna Drzwi Bramy Rolety Aluminium Parapety Dodatki


Aktualności
maj
maj luty
grudzień listopad październik wrzesień maj marzec luty
maj styczeń
grudzień sierpień kwiecień marzec luty styczeń
grudzień listopad sierpień maj

Twoje okno nad morze

(poniedziałek, 2021-05-10)


REGULAMIN KONKURSU TWOJE OKNO NAD MORZE

 

ORGANIZATOR

§1

1. Organizatorem konkursu TWOJE OKNO NAD MORZE (dalej „Konkurs”) jest firma TERMOSYSTEM Jakub Wójciak, Rabka Zdrój 34-700, Zakopiańska 10d, NIP 7351384952.

2. Organizator przeprowadza konkurs w ramach profilu Termosystem na stronie Facebook.com (https://www.facebook.com/termosystem.okna).

3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami społecznościowymi.

4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane jedynie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

5. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§2

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która spełnia następujące warunki:

a) ma ukończone 18 lat;

b) jest właścicielem lub współwłaścicielem prezentowanej nieruchomości - na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej w chwili przystąpienia do konkursu,

c) nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich;

d) oświadcza, że publikowane zdjęcie zostało wykonane samodzielnie i jest jej własnością;

e) zamieszcza pod postem konkursowym zdjęcie budynku w trakcie budowy/budynku istniejącego/projektu, do którego planuje zakupić okna z oferty firmy TERMOSYSTEM (min. 10 szt. o min. 60 mb);

f) zakupi stolarkę okienną do fotografowanego budynku z oferty firmy TERMOSYSTEM (umowa zakupu z datą najpóźniej do 13.08.2021).


PRZEBIEG KONKURSU

§3

1. Konkurs trwa od 10.05.2021 do 15.08.2021.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy:

- zrobić zdjęcie budynku w trakcie budowy/budynku istniejącego/projektu, do którego Uczestnik planuje zamówić okna z oferty firmy TERMOSYSTEM;

- zamieścić pod postem konkursowym wykonane zdjęcie opisane hasłem "#Twojeoknonadmorze" na profilu facebook'owym firmy TERMOSYSTEM;

- zgromadzić jak najwięcej polubień/pozytywnych reakcji do swojego zdjęcia konkursowego;

- sfinalizować zakup okien do fotografowanej inwestycji najpóźniej do dnia 13.08.2021.

3. Nagrodę otrzyma Uczestnik konkursu, którego komentarz pod postem konkursowym zbierze największą liczbę pozytywnych reakcji/polubień oraz w terminie nie późniejszym niż 13.08.2021 dokona zamówienia stolarki okiennej.

4. Termin zakończenia konkursu to 15.08.2021 godz. 12:00:00 - stan polubień/pozytywnych reakcji z wyznaczonego terminu będzie podstawą wyłonienia Zwycięzcy.

5. Nagroda nie podlega  wymianie  na  inną,  ani jej  wartość nie  może stanowić ekwiwalentu pieniężnego.

6.  Rozstrzygniecie  konkursu  zostanie  ogłoszone przez Organizatora konkursu nie  później  niż  24  godziny  od  daty zakończenia konkursu. 

7. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone w osobnym poście na profilu firmy Termosystem, a Zwycięzca otrzyma również wiadomość prywatną ze szczegółami odbioru nagrody.

 

NAGRODA

§4

1. Nagrodą w konkursie jest Voucher na 5 dniowy (4 noclegi) pobyt dla max. 4 osób w Apartamencie Premium w Strefie Kołobrzeg (wraz z pełnym dostępem do strefy rozrywkowo-wypoczynkowej) w Kołobrzegu.

2. Transport i wyżywienie we własnym zakresie.

3. Termin do indywidualnego ustalenia między Organizatorem konkursu a Zwycięzcą konkursu.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadesłane zdjęcia stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

2. Decyzje Organizatora są ostateczne dla wszystkich Uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku remisu (dwóch komentarzy z taką samą ilością reakcji/polubień) decydująca będzie ilość metrów bieżących obwodu zamawianych okien.

5. W przypadku remisu Organizator konkursu wskaże Zwycięzcę na podstawie specyfikacji do złożonych zamówień na stolarkę okienną - wygrywa osoba z większą ilością mb w złożonym zamówieniu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o metrach bieżących
w zamówieniach Uczestników konkursu (tylko w sytuacji remisu).