Okna
Drzwi
Bramy
Rolety
Aluminium
Parapety
Dodatki

Okna Drzwi Bramy Rolety Aluminium Parapety Dodatki
ROSZENIE SZYB ROSZENIE SZYB OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA
Prawdopodobnie w pomieszczeniu jest zbyt duża wilgotność powietrza. Należy sprawdzić działanie wentylacji grawitacyjnej i zapewnić dopływ świeżego powietrza z zewnątrz np. poprzez krótkie, intensywne wietrzenie lub minimalnie uchylić skrzydło na dłuższy czas.


 ROSZENIE SZYB OD ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA 
Na zewnętrznej, zimnej szybie, przy zacienionych fasadach i odpowiednio wysokiej wilgotności powietrza dochodzi do kondensacji pary wodnej. Zjawisko to występuje przejściowo, głównie w godzinach porannych i świadczy o wysokiej izolacyjności szyby zespolonej.


 ROSZENIE PAKIETÓW SZYBOWYCH
Przy wzroście wilgotności powietrza, szczególnie wiosną i jesienią na szybach może występować zjawisko skraplania się pary wodnej zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz pomieszczenia. Nie powinno to budzić najmniejszych obaw, co do jakości okien. Zjawisko to spowodowane jest warunkami zewnętrznymi w jakich stolarka funkcjonuje, takimi jak: temperatura, wilgotność powietrza, skuteczność wentylacji, rozkład punktów grzewczych itp. Wizyty serwisu technicznego wymaga jednak sytuacja, gdy dochodzi do skraplania pary wodnej wewnątrz pakietów szybowych. Może to być spowodowane rozszczelnieniem pakietu szybowego, co wiąże się z koniecznością jego wymiany.